Sklep wykorzystuje pliki Cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

close

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Regulamin zakupów sklepu internetowego Klawe-meble.pl

 Sklep internetowy Klawe-meble.pl, działający pod domeną https://klawe-meble.pl prowadzony jest przez:

Leszka Piotrowiaka,  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

KLAWE Leszek Piotrowiak, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna pod numerem 1676.

Siedziba przedsiębiorcy mieści się przy ul. Wolności 17, 64 – 130 Rydzyna.

NIP: 699-106-25-18    REGON 300825530

Rachunek bankowy:  Santander Bank Polska S.A.    35 1910 1048 2411 9981 8574 0001

tel. + 48 517 127 082  

mail: handlowy@klawe-meble.pl

 

Słowniczek

 

1.      Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną https://klawe-meble.pl/ prowadzony przez Leszka Piotrowiaka

2.      Sprzedawca –„Klawe” Leszek Piotrowiak

3.      Kupujący – konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

4.      Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5.      Karta produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat towaru.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu. 

2.      Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie https://klawe-meble.pl/ w chwili składania zamówienia.

3.      Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

4.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

5.      Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym. Wyjątkiem jest odbiór zamówionego towaru w biurze handlowym, po wcześniejszym zamówieniu i potwierdzeniu przez Sklep.

6.      Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów prezentowane na stronie Sklepu wzory kolorów, materiały oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

7.   Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.

§ 2

Składanie zamówień  

1.      Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2.      W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Kupujący musi się zarejestrować. Rejestracja jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

3.      Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka produktów, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności.

4.      Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest prezentowana wyłącznie w celu informacyjnym. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia przesyłana jest zwrotnie e-mailem informacja – oferta handlowa – zawierająca informacje  o cenie, terminie realizacji zamówienia, sposobie zapłaty oraz  kosztach dostawy. Na podstawie tej oferty, która jest wiążąca przez okres 7 dni Kupujący decyduje o zakupie.

5.      Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail.

6.      Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1)      przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

2)      kartą płatniczą  oraz e-przelewem za pośrednictwem  serwisu Przelewy24.pl ,

3)      gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

7.      Kupujący może zostać poproszony przez Sklep o dokonanie przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym.

§ 3

Realizacja zamówień  

1.     Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2.      Czas realizacji zamówienia podany jest na karcie produktowej towaru i wynosi od 48 h do 8 tygodni. Termin realizacji konkretnego zamówienia jest podany także w indywidualnej, szczegółowej ofercie handlowej kierowanej do Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia. O dokładnym terminie dostawy Kupujący jest każdorazowo informowany z co najmniej 24h wyprzedzeniem.

3.     Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem, a przy większych gabarytowo towarach za pośrednictwem przewoźników, którzy współpracują bezpośrednio z producentem. Istnieje także możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru, jeśli Kupujący wybrał taką opcję.

4.       W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

5.       Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT wraz z towarem lub w formie elektronicznej.

6.       Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów koszty dostawy są naliczane indywidualnie do każdego zamówienia i są uzależnione od specyfikacji zamówienia oraz odległości na jaką towar jest transportowany. Informacja o kosztach dostawy umieszczana jest w ofercie handlowej wysyłanej do Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Odbiór własny z magazynu Sklepu jest bezpłatny.

7.       Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do lokalu Kupującego.
Meble mogą zostać wniesione przez kierowcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

8.      Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).

9.      W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 4
Reklamacje

1.    Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2.    Kupującemu przysługuje wybór formy zgłoszenia reklamacji -  z tytułu gwarancji producenta lub z tytułu rękojmi sprzedawcy. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego  wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 3.     Zaleca się składanie Reklamacji bezpośrednio do Serwisów, których dane są zawarte w Kartach gwarancyjnych producenta,  pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: handlowy@klawe-meble.pl

4.     Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Kupujący  z tytułu rękojmi może żądać:

       - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ,

       - wymianę na nowy (chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów),

       - stosownego obniżenia ceny ,           

        - odstąpienia  od umowy, 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji / sporów.

1.      Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   Wzór oświadczenia do pobrania>>>>LINK

2.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

-      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.      W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.      Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają konsumenta.

5.      Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6.      Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (np. instrukcją, gwarancją, itp.)

7.      Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

8.      W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

9.      Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur - Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony ( dobrowolny).
Sprzedawca zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

9.1.   Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1)  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2)  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
3)  https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikó konsumentów, oraganizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.   Konsument posiadający następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
      1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o roztrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
      2)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem , a Sklepem.
      3)  Konsument może także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego ( miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłątnej pomocy w sprawie roztrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.

9.3.  Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR : http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.     Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie i ochronę danych osobowych jest:

       "Klawe" Leszek Piotrowiak
         ul. Wolności 17 
         64-130 Rydzyna
         tel. + 48 517 127 082
         e-mail handlowy@klawe-meble.pl

2.      Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

3.      Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych.
Formularz rejestracyjny zawiera wyłącznie dane podstawowe, takie jak:
- imię i nazwisko
- adres
- numer telefonu
- adres e-mail

4.      Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji procesu sprzedaży, takim jak: firmy kurierskie, serwisy reklamacyjne producentów itp. .
Dane ososbowe nie są przekazywane żadnym podmiotom nieuczestniczącym w procesie zakupu.

5.      Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 3 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

2.      Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

4.      Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie https:/klawe-meble.pl/ (zakładka „Regulamin”) od dnia 25-05-2018.

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.